LÊ PHƯƠNG CHÂU


Bóng  Nghiêng

Bóng nghiêng từ trái đồi hoang
Tay mồi ngọn lửa dập ngàn thâm u
Thả bay vô tận khói mù
Nâng triền nắng lạ - vi vu trẩy mùa
Trăng mười lăm đọng mặt hồ
Phản quang tỏ rạng như tờ thảo lư.


 Mặc Nhiên

Thinh không bám trụ tồn sinh
Đêm qua nghe tiếng lục bình vang vang
Trăng thiêng vời vợi đạo tràng
Có-không-không- có ngỗn ngang trầm trầm
Cảm thông tiếng lục huyền âm
Hồn nhiên đá sỏi - mạch tâm vô sầu
Bỏ về nguồn - chơi tằm dâu
Bên sông sóng vỗ - mạn cầu hạc bay. 


 
  Trở lại chuyên mục của : Lê Phương Châu