LÊ THANH HÙNG

Em Về Thăm

Xếp nếp thời gian
Cuộn tròn
Quá khứ
Gác bên hiên nhà
Bụi phủ tình anh
Bất chợt
Em qua
Sao còn lưỡng lự?
Đọng
Một điều gì
Trong mắt
Vòng quanh ...
          
 
Chiều Xa

Nỗi buồn em giấu vào đêm
Tiếng mưa thảng thốt, ngọt mềm chiều xa
Bóng tình, ngày tháng lần qua
Bỏ quên ảo vọng, dưới tà áo bay ...
          
  Trở lại chuyên mục của : Lê Thanh Hùng