LÊ VĂN HIẾU

 

Thủy Tinh Buồn

 

Vì em dỗi mà vỡ

Những mảnh thủy tinh buồn

 

Ly không còn là ly

Ly đã chết

 

Chết không kịp trối

Không rõ duyên do gì?

 

Ta vá lành cho ly - ly nhé

Ly lắc đầu rồi buông

 

Ta mai táng cho ly - ly nhé

Hình như ly đã hờn

 

Những mảnh vỡ tức tưởi

Em tức tưởi

 

Ta đào huyệt thật sâu

Rồi chôn

Chôn những điều ta lỗi

 

Vết Xước

 

Ghen

Ghen đến khùng điên

Đến cay cay con mắt

 

Con mắt lú lẫn

Nhìn gà hóa cuốc

Nhìn cuốc hóa bông hoa

Nhìn bông hoa bốc hơi thành bụi

 

Bụi lơ lửng bay

Vướng vào cọng cỏ

Vướng vào sợi tóc

 

May mà có hạt sương mai

Thương tình nhỏ xuống gội rửa

 

Càng rửa càng dính chặt

Càng rửa càng hằn sâu một vết ố

 

Giữa Giòng

 

Bạn thích bạn ấy thì bạn nói

Can chi cản trở với tui hoài

 

Em thích bạn ấy thì em nói

Cớ gì vờ vịt – em nước đôi

 

Em nước đôi không – thì em hiểu

Bạn ấy nước đôi - bạn ấy cười

 

Tôi thấy trong đêm nhiều chớp sáng

Tôi thấy giữa ngày lắm lúc trôi

 

Tôi trôi giữa giòng - bạn ấy thích

Hồn ma bạn ấy đã reo cười

 

Reo từ trong mắt - em  khanh khách

Em giả dụ buồn- em đã vui ...


  Trở lại chuyên mục của : Lê Văn Hiếu