VIÊN HƯỚNG - LIỄU NGỘ


Chúc Xuân Sư Thúc GIỚI ĐỨC 2022

Xuân chạm ngõ mai đùa vui theo gió
Thời gian nghiêng nên huyễn hoặc ngôn từ
Ung dung Người trên Sơn Thượng Huyền như
Buông vạn pháp phơi trăng vàng tĩnh mặc!
 
Đồi mây bay nghìn sau còn ghi khắc
Tâm nguyện nào giữa thiên địa bao la
Đại trí-hiền trong cuộc lữ không Ta
Xuân nguyên thủy nâng chung trà cổ nguyệt!
(Viên Hướng)
 
Trà trăng xưa! Xuân về trên đất Việt
Con mượn vài lời, chúc Tết đến Ôn
Phương trời xa con gởi trọn tâm hồn
Đến Hòn Vượng, Ngọa Tùng Am trường cửu...
 
Kính mong Ôn! Chư Tăng, Ni, hiện hữu
Pháp thể khinh an, tâm thái nhẹ nhàng
Giữa thế gian, đang bất toàn vạn pháp
Đón giao thừa, trầm hương ngát thiền môn
(Liễu Ngộ)
  Trở lại chuyên mục của : Liễu Ngộ