Chìa Khóa Tay Em
 
Linh Vũ
 
Tôi đóng cánh cửa con tim lại
hứa sẽ không bao giờ yêu ai nữa
Tôi đã từng yêu và tin tưởng, nhưng họ đã làm tôi thất vọng.
Tôi hứa với lòng không bao giờ yêu nữa
khóa chặt cửa lòng và liệng chìa khóa đó đi.
Liệng thật xa để không bao giờ tìm lại được
và tình yêu vĩnh viễn sẽ không đến với tôi.
Cuộc sống bắt đầu trong bình an.
……………..
Rồi một ngày em đến đã làm lòng tôi thay đổi.
Lúc này tôi chợt nghĩ đến chiếc chìa khóa mà trước đây
đã liệng sẽ không bao giờ tìm lại được.
Nhưng khi em đưa bàn tay cho tôi nắm, lúc này mới hiểu rằng:
Tôi thật sự đã sai, bên trong bàn tay em có chiếc chìa
khóa để mở cửa trái tim tôi sống lại 
  Trở lại chuyên mục của : Linh Vũ