*TIỄN BIỆT HOẠ SĨ ĐINH CƯỜNG

LUÂN HOÁN


Buồn Vui Cùng Với Vui Buồn
 
bạn tôi vừa mất hôm qua
ngày mai sinh nhật tôi già bảy lăm
hôm nay định đóng cửa nằm
giữ an bổn mạng thêm năm tuổi đời
 
ra ngoài nhỡ đụng con ruồi
chiếc xe chi đó, chết người, bớt vui
lòng đang thổn thức ngậm ngùi
không nhìn được mặt, nụ cười bạn xưa
 
vậy mà cũng giỡn, chịu thua
ơi tôi đang khóc đang đùa cùng nhau
giận mình quên lững đi đưa
Hồ Đình Nghiêm sang tiễn ông vua sắc màu (1)
 
anh Dương Nghiễm Mậu qua không?
bạn cột chèo bạn ngồi đồng văn thơ
tuy rằng tôi đang dật dờ
ai ghé nhìn bạn tôi nhờ ngắm luôn
 
khuôn mặt hiền đã biết buồn
dù thiêm thiếp chúc tôi trường thọ dai
ngày hôm kia và ngày mai
làm sao tôi chẳng nhớ hoài tử sinh
 
 
7.17 AM - 09.10.2016
 
(1) HĐN em chị Nhung, vợ Đinh Cường

  Trở lại chuyên mục của : Luân Hoán