LƯU ĐỨC ĐƯỢC


Mặt

Chênh chao chữ nghĩa nhàu mặt giấy
Thấp thoáng trắng đen nhọ mặt người
Buông bút, mặt trời vừa lên nắng
Góc bàn, chiếc mặt nạ cười cười.
                        
                              7/2018Sóng ru lời vô ngôn
Vỗ về bờ vô tướng
Gió hát khúc vô thanh
Gởi mây trời vô úy.

Vô tình giọt sương tan
Vô tâm lá tìm cội
Vô ngã bước chân người
Vô thường trăng sáng tối.

Ta đến từ vô thỉ
Ta về cõi vô chung
Ta hư vô cát bụi
Giữa trời đất vô cùng.

Bạn cỏ dại vô tư
Đối bóng mình vô ngại
Nâng chén lòng vô vi
Ai bảo ta vô nhỉ?...

                               7/2018
  Trở lại chuyên mục của : Lưu Đức Được