MẶC PHƯƠNG TỬ

 
KHÔNG GIAN NÀO
 
Cây trong vườn chim hót
Hoa bên tròi đưa hương
Tiếng sáo diều thảnh thót
Rót vần thơ mười phương.
 
NGÀY LÊN
 
Đêm vầng trăng Viên Giác
Hương đất trời Tâm Kinh
Ngày Đại Nhật viên lạc,
Giữa muôn trùng tử sinh.
 
HỘI TỤ
 
Đất trời hương muôn thuở
Xanh mắt xanh núi rừng
Kẻ đá cành hoa nở,
Diệu Pháp Hoa thơm lừng.
 
NHỮNG CHIẾC LÁ
 
Chở gió sương và nắng
Mặt sân, rụng chiều qua.
Ta gom thời gian lại,
Gởi hương chốn trời xa.
 
TÌNH MƯỜI PHƯƠNG
 
Tiếng chim sâu buổi sáng
Lay động trời mù sương.
Tinh khôi cơn gió thoảng
Hoa cỏ về dâng hương.
Thanh âm đời một thoáng,
Mây trắng tình mười phương.
 
BÌNH MINH
 
Trên nhánh cây đương lộc
Tiếng chim gọi bình minh
Lung linh hạt sương ngọc
Nghe lá thức quanh mình
Thoảng hương trà tĩnh lặng,
Giữa trời đất nguyên lành.
 
Ý MẦU
 
Hương trà thơm trono sương
Mây về thềm hoa cỏ.
Ba ngàn thế giới hương,
Tụ ý mầu Không-Có.

  Trở lại chuyên mục của : Mặc Phương Tử