MẶC PHƯƠNG TỬ


 
Chùm Thơ Yên Tử Và Hà Nội
 
1. DẤU XƯA
 
Đã trót ngàn năm tạc dấu sương
Hồn non nước vẫn bận soi gương
Cỏ hoa ngày ấy còn thơm mãi,
Theo bước người xưa mở lối đường.
  
2. SUỐI GIẢI OAN
 
Tiếng gọi đây là Suối Giải Oan
Hay người cung nữ luỵ mơ vàng?
Thôi đành trải giấc sầu dâu biển,
Giữa chốn lâm tuyền sương khói tan!
  
3. THÁP TỔ HOA YÊN
 
Mây trắng vờn quanh theo ngõ trúc
Tiếng chim thanh thoát vọng ven rừng.
Ta về Tháp Tổ, Hoa Yên cũ,
Một thoáng đời còn mạch suối hương.
  
4. CHIỀU TRÚC LÂM
 
Trúc Lâm rừng cũ chiều buông vội
Lạc giọng chim xa, nắng vướng ngày.
Thoáng bóng hoàng hôn lồng bóng núi,
Cội tùng xưa vẫn vút ngàn mây.
 
5. CHÙA MỘT CỘT
 
Thuở ấy
Triều nghi vận Thái Tông
Trời Nam đất Việt nước Tiên Rồng.
Sư về... thắp sáng thêm bờ cõi,
Diên Hựu còn theo vận núi sông.
 
6. HỒ HOÀN KIẾM
 
Nơi đây
Nhớ thuở trang hùng sử
Gươm báu trao tay, chiêu sĩ hiền.
Đại Cáo Bình Ngô xua bóng giặc,
Rùa thiêng,
Nay lấy lại gươm thiêng.
 
                                                  Hà Nội 2010.
                                                 MẶC PHƯƠNG TỬ.

  Trở lại chuyên mục của : Mặc Phương Tử