MẶC PHƯƠNG TỬCòn Lừng Hương Trăng
                                                                                                                                            
Ai cõng mùa xuân qua đây
Cho tôi chạm chút hương nầy vào tim
Để nghe tình tự trăm miền
Màu hoa cỏ
Vẫn bình yên muôn nhà.
 
Nghe chim hót vọng rừng xa
Thức bình minh
Lãng đãng tòa khói sương
Thì sương,
Thì khói … vô thường !
Ta-người
Trót cuộc viễn phương vào đời.
 
Thì mây trôi
Thì nước trôi
Đời như mây nước,
Ta-người gặp nhau.
Qua mùa viễn mộng xưa sau
Cho dài cuộc lữ sắc màu thời gian.
 
Hắt hiu con gió trên ngàn
Đời hiu hắt mộng
Cung đàn bể dâu
Thế rồi !
Dù nữa… mai sau
Thế rồi,
Ta lại còn nhau tấc lòng !
 
Ngàn phương
Mây tụ phương hồng
Bến xuân
Thuyền lại xuôi dòng bến xuân
Khuya nay trăng sáng bên rừng
Cuộc đi
Cuộc hẹn
Còn lừng hương trăng.
 
 
Tallahasse, Florida, 20.6.2016

Vẫn Một Trời Quê
  
Thoáng, đã mười năm vắng Tết nhà
Phương trời lữ thứ hỏi mây qua
Đâu mùa hương cũ xa xôi nhớ
Chiều muộn tàn năm bóng mẹ già.!
 
Đâu thuở bình yên nơi xóm vắng
Bập bùng bếp lửa đêm ba mươi
Quê nghèo, nhưng ấm tình xưa ấy,
Đợi phút giao nguyên của đất trời.
 
Đâu cội mai vàng ngự trước sân
Đâu phong pháo đỏ nổ xa gần !
Và đâu nến ngọc lung linh sáng,
Lời mẹ cha còn vẳng tiếng xuân.
 
Đâu tiếng chuông xa nhịp mõ đều
Lời kinh mầu nhiệm quyện hương yêu,
Đã không còn nữa thời tao loạn
Sao nỗi lòng quê vẫn khổ nhiều.?
 
Đời đã mười năm theo gió mây
Trăng sao rót mộng xuống thân gầy.
Nhưng ta đã trót mười năm ấy,
Vẫn một trời quê giữa xứ nầy.

 
South Dakota (USA),
Một ngày cuối năm 2017 âl 

 

  Trở lại chuyên mục của : Mặc Phương Tử