MẶC PHƯƠNG TỬ
 

Gọi Em (*)
 Gởi đến những em mà tôi hằng gặp
 trên mọi nẻo đường đời.

 
 
Gót ai rộn bước phong trần
Áo ai lấm bụi gánh phần tử sinh.
Thì em ơi, chuyện đã đành,
Nợ tằm thôi, lá dâu xanh - nữa là...!
 
Mai nầy gió bụi đường xa
Xin em trọn nghĩa tình qua lối mòn!
Gió lùa hạt bụi về non
Hào quang kết tụ ngọc tròn kim cương.
 
Xin em quẳng gánh vô thường
Cho trăm hoa nở bên đường tử sanh.
Chim linh về hót trên cành
Mùa xuân chín mộng trút nhanh ưu phiền.
 
Gọi em từ cõi vô biên
Từ tim thơ - vọng nối liền tâm kinh.
Kiếp phù sinh, kiếp chúng sinh
Cho tròn hương, vẹn ân tình nghe em!
 
Dặm đời nở cánh hoa tim
Trong em và khắp cả miền nhân gian.
Như mùa xuân của muôn vàn,
Đoá vô ưu với hương đàn chiên bay.
 
Đường trần, tháng rộng, năm dài
Nợ ba sinh với kiếp nầy là thôi!
Nẻo về... biếc ngọc em ơi!
 Rũ cơn hồng bụi ngọt lời tâm kinh.
 

(*). Trích Tập Thơ HƯƠNG ĐẠO - XB 2011.

  Trở lại chuyên mục của : Mặc Phương Tử