MẶC PHƯƠNG TỬ


Ta Ngoảnh Lại

Những con sóng
Xô vồn về phía trước
Những hoàng hôn
Lãng đãng phía sau ngày.
Ta ngoảnh lại
Trời tàn đông mộng ước
Phím nhạc đời thu cũ đã tàn phai!
 
Màu dâu bể
Dáng xưa gầy mòn mỏi
Vết thời gian,
Hoa cỏ mộng thanh tân
Ta ngoảnh lại
Trông phía đời chấm hỏi
Đã bao lần vá víu cuộc phù vân...?

  Trở lại chuyên mục của : Mặc Phương Tử