MẶC PHƯƠNG TỬ
 

Tình Tự Đêm Giao Thừa
 

Muôn hoa nở, Ý thơm đầy
Xứ người ta vẫn sum vầy đón xuân.
Sá chi trên bước phong trần
Sá chi đâu, giữa miền nhân ảnh nầy!
 
Giao Thừa hội ngộ nhau đây
Chiên đàn thoảng,
Nến ngọc đầy lung linh.
Bổng trầm nhịp mõ lời kinh
Mỗi người, mỗi một tâm tình quê hương.
 
Cánh chim dù bạt ngàn phương
Áo vai dù nhuốm màu sương gió đời
Vẫn là xuân, ta với người,
Trăm năm còn mãi nụ cười Nghĩa-Nhân.
 
Giữa lòng hạt bụi nghênh tân
Tiếng chuông trừ tịch trong ngần nụ sương
Ba ngàn thế giới Dâng Hương
Lời kinh mầu nhiệm mười phương an bình.
 
Đêm nay lắng một niềm tin
Trời quê hương
Vẫn tự tình quê hương.
Bên thềm thức giọt huyền sương
Ý Xuân, lòng Phật xanh đường thế nhân.
       

  Trở lại chuyên mục của : Mặc Phương Tử