MẶC PHƯƠNG TỬ


Trên Cành Tuyết Sương

Sáng nay khách viếng vườn chùa
Cành hoa sứ nở giữa mùa thu rơi.
Bên thềm mây trắng đương trôi,
Tách trà hương thoảng
Nghe lời Sắc-Không.
 
Thì hoa,
Thì khách,
Thì lòng...
Tình hoa, bước khách,
Tim hồng mười phương.
Trần tâm một thoáng vô thường,
Nẻo về bước ngọc, đoá tường vân xinh.
 
Bên trời chim hót lời Kinh
Nắng soi bóng nước
Tỏ hình dặm xưa.
Thời gian xanh chiếc lá đưa,
Dòng trong xanh ngọn mây lùa qua non.
 
Phải đâu từ buổi hoàng hôn
Buông làn tóc trắng bên cồn tử sinh.
Ngày về
Chợt thoáng qua nhanh,
Mắt đời còn đọng trên cành tuyết sương. !

  Trở lại chuyên mục của : Mặc Phương Tử