MAI QUANG
 

Bắc Mỹ và Xuân Quê

đây chẳng có mai vàng
cho nên cũng chẳng có nàng xuân đâu!
từ em gieo quả tú cầu
mùa xuân đọng mãi quanh lầu chưa tan.

sáng nay tuyết trắng hàng hàng
bỗng dưng đậu xuống bạt ngàn thông xanh
này em, giọt tuyết đầu cành!
cho tôi xin chút màu xanh lá rừng.

chừng như cuối nẽo phân vân
gió nương tà áo ngập ngừng thoáng qua.
  Trở lại chuyên mục của : Mai Quang