MAI QUANG
 
Nguyên tác:
 

 

, 
滿。 
, 

 

Đề Thôi Dật Nhân Sơn Đình

Tiền Khởi

Dược kính thâm hồng tiển, 
Sơn song mãn thuý vi. 
Tiện quân hoa hạ tuý, 
Hồ điệp mộng trung phi.

 

Mai Quang phóng dịch:


Đề Thơ Nhà Thôi Ẩn Sĩ (I)

Rêu hồng kín lối dược
Khói núi xanh sông hờ
Dưới hoa mời đánh giấc
Cho bướm lạc vào mơ.


Đề Thơ Nhà Thôi Ẩn Sĩ (II)

Dược hồng
hồng lối rêu hồng
Mây lam
khói biếc
quyện song la đà
Giấc nồng
say khướt cội hoa
Cho
con bươm bướm
vào
ra
chập chờn.

 


  Trở lại chuyên mục của : Mai Quang