Mai Quang
 (Dịch thơ Điều Ngự Giác Hoàng)


Điều Ngự Giác Hoàng
 (Trần Nhân Tông  1258-1308)
 
1.Chữ Hán:古 寺 淒 涼 秋 靄 外
漁 船 蕭 瑟 暮 鐘 初
水 明 山 靜 白 鷗 過
風 定 雲 閒 紅 樹 疏

2. Âm Hán-Việt:

Lạng Châu Vãn Cảnh
 
Cổ tự thê lương thu ái ngoại,
Ngư thuyền tiêu sắc mộ chung sơ.
Thuỷ minh sơn tĩnh bạch âu quá,
Phong định vân nhàn hồng thụ sơ.
 
3.Phóng Dịch:
 
Cảnh Chiều Ở Lạng Châu

Chùa sơ quạnh quẽ khói thu
Chuông chùa điểm
giọt
thuyền câu lặng lờ
Suối ngừng
 in
cánh chim qua
Mây nhàn tản gió
Đỏ
lơ thơ cành.
 
Mai Quang.
  Trở lại chuyên mục của : Mai Quang