MAI QUANG


Lặng Thinh Một Cõi

Sóng đùa trên thảm mạ nhung
                Thân cò trắng muốt
          ngàn trùng hoang mang
            Giữa hai khoảnh khắc
                                 thời gian
                Lặng thinh một cõi
                           thường hằng
                                         tịch
                                     không


Mãi Mãi Là Nhau

   Ta chẳng là nhau trong đời thực
Ta chẳng là nhau trong chiêm bao
  Nhưng lại là nhau trong mọi lúc
          Mãi mãi là nhau tự lúc nào

 
  Trở lại chuyên mục của : Mai Quang