MAI QUANG
 
mời trà

mời người
chiêu
ngụm trà thơm,
xem
chơi
cái hậu
chín hườm trong nhau.
trổ hoa

thấy núi là núi
thấy núi không là
thấy núi là núi
haiku trổ hoa.
từ

từ trời sao nhấp nháy
từ đất trổ hương quỳnh
từ thơ con chữ nẩy
mầm an lạc tồn sinh.
  Trở lại chuyên mục của : Mai Quang