Mai Quang
Rằng:
            -Thôi


Âm thầm như chiếc rơi
Mai ta ra khỏi cuộc đời
An Nhiên
Đường Mây từ thuở Uyên Nguyên
Vẫn còn trắng xóa
cả miền Tịch Liêu

Rằng:
           -Thôi!
Chẳng có chi nhiều
Chào Em:
Bóng chiếc trăng treo 
đỉnh rừng
MQ
  Trở lại chuyên mục của : Mai Quang