http://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vN

 
rơi
 
Giọt sương chót lá
Lấp lánh đất trời
Tiếng chim gió thả
Rơi!
 
đá vỡ
 
Khói sương ngút đỉnh
 xa mờ
 Nghe không tiếng đá vỡ
Thơ
 túa mầm.
  Trở lại chuyên mục của : Mai Quang