MAI QUANG
(Thơ Dịch)

Sơn Quán
Nguyên tác: Hoàng Phủ Nhiễm

山館 
皇甫冉 

山館長寂寂,
閒雲朝夕來。
空庭復何有,
落日照青苔。     Sơn quán trường tịch tịch, 
Nhàn vân triêu tịch lai. 
    Không đình phục hà hữu, 
    Lạc nhật chiếu thanh đài. 
        

Quán Núi

Phóng dịch: Mai Quang 


        Quán núi hằng tịch mịch
            Mây lang thang sớm chiều
    Sân vắng còn chi nữa?
- Nắng tà dọi bãi rêu.


 
  Trở lại chuyên mục của : Mai Quang