MAI QUANG
(Dịch Thơ:Thiên Trường Vãn Vọng
Tác giả: Điều Ngự Giác Hoàng Trần Nhân Tông)

 
 
1/ Chữ Hán:

 

 

陳仁宗)

, 
。 
, 

 

2. Âm Hán- Việt:

Thiên Trường Vãn Vọng 

Thôn hậu, thôn tiền đạm tự yên, 
Bán vô, bán hữu tịch dương biên. 
Mục đồng địch lý quy ngưu tận, 
Bạch lộ song song phi há điền.


3/ Phóng dịch:

Ngắm Cảnh Thiên Trường
Mai Quang


Khói len
sau, trước thôn mờ
Nửa không
nửa có
ẩn phô bóng chiều
Trẻ chăn
cất sáo lùa trâu
Từng đôi
cò trăng phau phau
đáp đồng.

 
  Trở lại chuyên mục của : Mai Quang