MAI QUANG
 

Thơ  Mai Quang 3

Sáng bừng
Nụ cúc nở ra
Cánh cong níu khoảng trời xa xuống gần.
 
 
Tiếng thời gian gọi khẽ
Vàng hanh ơi
Vàng rơi.


Gió hỏi thăm đường
Mây vài gợn
Nhẹ hẫng lá phong bay.
 
 
Lắt lay đầu lá cỏ
Sương
Thản nhiên rụng cái vô thường xuống không.
 
 
Trăng rằm nhỏ giọt song song
Bẹ cau thức dậy trổ bông
Thơm lừng.
 
(Thu Bắc Mỹ, nhớ quê nhà)
  Trở lại chuyên mục của : Mai Quang