MAI QUANG
 
 
Nguyên tác:


 
劉長卿
 
蒼蒼竹林寺,
杳杳鐘聲晚。
荷笠帶斜陽,
青山獨歸遠。

TỐNG LINH TRIỆT

Lưu Trường Khanh

 
Thương thương trúc lâm tự
Yểu yểu chung thanh vãn
Hà lạp đới tà dương
Thanh sơn độc quy viễn

Mai Quang phóng dịch:

Tiễn Sư Linh Triệt (I)


 
Mờ mờ Trúc Lâm Tự
Văng vẳng tiếng chuông
chiều
Nón lá mang
nắng muộn
Về núi xa
Tịch Liêu


Tiễn Sư Linh Triệt (II)


Xanh xanh chùa Trúc Lâm 
mờ
Vọng chuông chiêu mộ
gọi
bờ tử sinh
Nón chiều nắng đọng 
lung linh
Sư về thăm thẳm
một mình
núi xa.

 

  Trở lại chuyên mục của : Mai Quang