MAI QUANG
Vọng Âm

Xuôi về Nam giữa Bolsa,
Liêu xiêu bước phố Ninh Hòa vọng âm
Sông Dinh thơm,
Thả hương trầm
Cố hương tĩnh động
âm âm
ngút ngàn


Một Nụ Hồng

Vì ta tắm nước Sông Dinh
Cho nên vướng phải ân
tình của nhau
- Chậm
- Ừ, mấy chục năm sau!
Còn hơn biết đến kiếp nào,
phải không?

Gửi về em một nụ hồng
Coi ai có đỏ má không?

- Xem nào!

  Trở lại chuyên mục của : Mai Quang