MAI QUANG


Xé Toạc Đêm Ra

Đêm hề!
Xé toạc đêm ra
Đêm đen đã toạc
thì, là, sao, chi…
Cô em bất-khả-tư-nghì
Tênh hênh cứ việc nguyên si hiện tiền.
 
Thõng tay rơi vỡ lời kinh,
Vào khe nhật nguyệt nhân sinh khẽ khàng.

Bồ Đề Đạt Ma

Chân không
Đạp sóng
Lướt qua
Tóc râu lồng lộng Đạt Ma Bồ Đề
Trượng phu hề!

Trượng phu hề!
Sao Ngưu  tán thán
Sao Khuê lạy mừng!
 
  Trở lại chuyên mục của : Mai Quang