MINH ĐỨC TRIỀU TÂM ẢNH
 
 
Chữ

Chữ thì
phảng phất hương thiền
Chữ dường
đón khách thiện hiền vào ra
Chữ thì
mọc rễ ta bà
Chữ cùng
an tĩnh
chung trà tình thâm
Phật

Ai từ
sắc tướng tìm ta
Ai từ âm tiếng
gọi ma ngõ ngoài!
Ta là
hơi thở lai rai
Là trăng, 
là gió
như lai bốn mùa!

Tờ Kinh Không

Từ huynh
bỏ núi lên đường
Tình ta
để mặc vô thường
hỡi ai!
Đôi ki thi hứng,
một vài,
Đôi khi họa hứng,
nghiêng mài vẩn vơ...

Bức Tranh

Bâng khuâng
ngồi nhớ đại huynh
Vô tình
nét trúc
rõ hình giọt sương
Bút nghiêng
thơm thoảng xạ hương
Bức tranh chưa vẽ,
mười phương thiền về!

Hồng Vàng

Hồng vàng
một đóa tặng người
Mẹ cha một kiếp
muôn đời hiếu tâm
Hồng vàng
đáp trả thâm ân
Phật hằng ca ngợi
khuyên răn chúng đồNguồn Sâu

Tay gầy
kéo sợi tơ xanh
Dệt nên mộng ước
danh thành đời con
Mai dù
đá tảng phai mòn
Núi còn mây trắng
mẹ còn nguồn sâu!


 
 
 

 

  Trở lại chuyên mục của : M.Đ Triều Tâm Ảnh