MINH ĐỨC TRIỀU TÂM ẢNH


Kệ Thiền
 
 Trí Tuệ
 
Khoảnh khắc, khéo trèo cao,
Tận đỉnh đồi vô uý;
Tiếng hú động trăng sao,
Vỡ bi thương sầu khổ!
 
 An Thường
 
Nụ hoa cỏ ven đường,
Nẩy hương thơm bình dị;
Giữa bận rộn: an thường!
Nhờ lắng nghe hơi thở!
 
 Bất Tử
 
Có tuệ, niệm vây quanh,
Cắt từng dây kiết sử;
Từ môi trường trong lành,
Hưởng pháp mầu Bất Tử!
 
 Bụi Chữ!
 
Ta nương tựa Sangha,
Và Dhamma kiên trú;
Ta phủi bụi sa-bà,
Từ tứ văn, nghĩa chữ!
 
 Con Trăng
 
Khi rà quanh sáu xứ,
Thấy tham giận lăng xăng;
Tuệ giác tợ con trăng,
Vén đêm đen sinh tử.

 
  Trở lại chuyên mục của : M.Đ Triều Tâm Ảnh