MINH ĐỨC TRIỀU TÂM ẢNH
 
 

 
 
 
 
Sen Kinh Phật

Loài hoa
tiết hạnh dị thường
Đêm đêm giữ ngọc
gìn hương cho đời
Trinh nguyên 
lay động đất trời
Thơm câu kinh Phât
ngát lời ca dao

 
Sen Tụ Thiền

Kết đài
lá lục vươn lên
Cọng xanh nguyên nước
tụ thiền đầu hoa
Thuyết kinh
nhất đóa nhất tòa
Thơm lừng hương pháp
ta - bà hóa duyên

 

Sen Biến Tấu

Đáy bùn
mầm chuyển hóa sinh
Chắt chiu nhựa luyện,
kết tinh ngọc ngà
Phong lan
cùng với liên hoa
Sắc hương
biến tấu
khúc ca hạ vàng


 
Sen Bảy Đóa
 
Hoa kia
ngọc khiết băng trinh
Chẳng lây uế nhiễm
bùn sình tanh tao
Kết đài
điểm mắt trăng sao
Sen thơm
bảy đóa
thuở nào còn hương

 
Sen Cát Tường

Đình, chùa
biểu tượng tinh anh
Phù điêu, bích họa
khắc tranh cát tường
Đóa liên hoa
tuệ đông phương
Sinh từ bùn đất,
thiền hương dịu dàng

 
Sen Gương Trong

Loài hoa
công hạnh ngôn dung
Đúng mùa, đúng tiết
thủy chung với đời
Nết cao sang,
đức rạng ngời
Lấy bùn đất mực, 
viết lời gương trong

 
Sen Đồng Quê

Tuyệt vời
hương sắc hoa sen
Đục trong cứ vẫn,
bùn phèn có sao
Đông quân
đã có mai đào
Ai ngờ chúa hạ, 
sinh bào đồng quê!

Sen Thi Nhân

Hồ ao
sen viết bài thơ
Trăng thanh thần khí,
bùn nhơ cốt phàm
Hồn văn chương
chẳng dính chàm
Chữ lời khiết nhã
sương ngàn đọng hương

 

Sen Tinh Anh

Tinh anh,
cao sáng vẹn mười
Giữa miền lửa hạ,
nụ cười an nhiên
Hồ đêm,
trăng nước ngủ quên
Nắng mai hương tỏa,
tình thiền khiết trong

 
Sen Hạ Thắm

Sen từ
hạ thắm bước ra
Nhụy vàng rắc nguyệt
áo hoa phớt hồng
Tình mênh mông, 
cảnh mênh mông
Rong xanh bèo tía
ướp bồng bềnh hương
 
 
 
 

 

  Trở lại chuyên mục của : M.Đ Triều Tâm Ảnh