MINH ĐỨC TRIỀU TÂM ẢNH
 

Tiếng Nổ Đồi Không
(Tặng Bùi Giáng – Trần Đới)
 
ai gõ búa trên
đồi không tịch mịch
âm vọng về,
đảo lộn gió vi vu
ai một mình
tóc tai sầu dằng dặc
đốt mây chiều
cho lạnh cửa thiên thu
 
từng ngày,
từng giờ, cuộc say đuối mộng
vẫn rong chơi
trên vực thẳm tình cờ
tay vỗ núi, nghêu ngao trời đất rộng
một mình người
quẩy gọn cả trời thơ
ôi thế gian,
tháng đông trời nổi hạ
nghe lửa cười trong tháng giá anh em
một lần về,
trăm năm còn dấu lạ
hơi thở, mặt trời,
còn nồng đượm mùi men
 
cầu nguyện này liên hoa,
này nhiễm trược
vẫn tang bồng
trong những cuộc lênh đênh
cầu nguyện này đỉnh cao,
này thẳm vực
vẫn giao hòa trong giọt nước mông mênh
(1976)
  Trở lại chuyên mục của : M.Đ Triều Tâm Ảnh