MINH ĐỨC TRIỀU TÂM ẢNH

 
Chữ
 
Chữ thì
phảng phất hương thiền
Chữ dường
đón khách thiện hiền vào ra
Chữ thì
mọc rễ ta-bà
Chữ cùng
an tĩnh
chung trà tình thâm
 
Sen Kinh Phật
 
Loài hoa
tiết hạnh dị thường
Đêm đêm giữ ngọc,
gìn hương cho đời
Trinh nguyên
lay động đất trời
Thơm câu kinh Phật,
ngát lời ca dao
 
Tình
 
Lơ phơ
sương khói hai màu
Lơ phơ mây nước,
thung sâu hồn chiều
Ngút ngàn
cõi đá tịch liêu
Bóng trăng lay khẽ,
nghiêng xiêu tình trần!
 
Rớt, Lạc
 
Mộng đời
rớt giữa chiêm bao
Thất tình,
sợi khói,
lẻn vào núi xanh
Tiếng chim
từng hạt mong manh
Nắng vàng lạc giữa
hiên tranh sương mù
 
Tri Âm
 
Tri âm
chút gió thanh lương
Cỏ cây tươi thắm,
am hương ngát ngào
Tri âm,
chim lượn non cao
Thả rơi chiếc bóng,
hồ ao thấy mình!

 

  Trở lại chuyên mục của : M.Đ Triều Tâm Ảnh