NP PHAN


chỉ là...
 
chỉ là chiếc lá chao nghiêng
dòng sông trôi giữa muộn phiền khói sương
lẽ nào gió chỉ một phương
cuốn theo giấc mộng hoang đường đi xa
 
lẽ nào giữa chốn phồn hoa
bước chân lỡ nhịp xót xa trang đài
tay nâng một đóa hoàng mai
kịp khi bạc tóc mới hay tao phùng
 
từ vô biên đến vô cùng 
ngẫu nhiên gặp cánh phù dung đã tàn
ban sơ từ biệt hồng hoang
suối khe từ biệt non ngàn rong chơi

nợ
 
gió mưa còn nợ cánh đồng
đôi bờ vẫn nợ dòng sông ngàn đời
cỏ cây nợ ánh mặt trời
nhân gian còn nợ nhau lời từ tâm

nẻo về giêng hai
 
dáng xuân vẫn rất nhu mì 
bước xuân chầm chậm nẻo về giêng hai
nắng xuân còn chút nồng say 
mà hương xuân đã vội phai ít nhiều

mùa...
 
đông về, phượng vẫn còn hồng
xuân sang, cây bàng lá đỏ
cúc vàng mùa thu đã lỡ
hạ còn đợi gió trạng nguyên


 

  Trở lại chuyên mục của : NP Phan