NP PHAN 


chợt nghe…
 
chợt nghe lòng đã sang mùa
trời se sắt mộng bỏ bùa nhân sinh
chút buồn trôi dạt lênh đênh
sương đầu bãi, gió cuối ghềnh phân vân
 
chợt nghe luống cuống bước chân
ngữ ngôn lặng tắt, tần ngần một tôi
đong đưa biển động sóng dồi
trăm năm vắng một chỗ ngồi bao dung
 
chợt nghe vọng tiếng vô cùng
mang mang trong cõi riêng chung mịt mù
chắp tay cúi lạy mùa thu
đền duyên ma mị, viễn du một đời
 

làm mới
 

thức dậy
sau đêm cuồng hoan cùng nỗi đau mù lòa
tôi liêu xiêu
rách rưới
 
nỗi đau lên đồng
yểm âm binh
truy đuổi tận cùng niềm tin
vượt thoát
 
không cần đặt một viên gạch xếp hàng
tôi cũng sẽ đến lượt
có một chỗ chen chân
trên chuyến tàu định hướng
 
tôi phải làm mới mình
làm mới em
làm mới nỗi đau
làm mới cuộc tình
làm mới hành trình
bằng
tái cơ cấu 
  Trở lại chuyên mục của : NP Phan