NP PHAN
 
Đoản Khúc Xuân
 
 
sắc xuân
 
sắc xuân vàng đến chênh chao
tiếng chim hót đã ngọt ngào nắng mai
cùng nhau cạn chén xuân này
để nghe trời đất đắm say hương nồng.
 
 
nở cùng nguyên xuân
 
lên chùa lễ phật cầu an
mới hay kinh kệ đã tràn hư không
tiếng chuông ngân giữa muôn trùng
đoá hoa vi diệu nở cùng nguyên xuân.
 
 
hương mai
 
những đóa hoàng mai thơm ngát
rực vàng trong sáng xuân nay
cho dẫu mùa xuân đi lạc
hương mai vẫn cứ tìm về.
 
 
xuân muộn
 
cho dẫu muộn, vẫn sắc xuân đằm thắm
trời đất bao la, ngày tháng vô cùng
hoa vẫn nở giữa lòng người từ độ
trái tim hồng đã mở lượng bao dung.
 

 
 
 
 
 

  Trở lại chuyên mục của : NP Phan