NP PHAN 


hỏi thăm nẻo về 
 
sầu tan mấy giọt đầu mùa
tuổi nào tóc buộc hững hờ dung nhan
cúi xin chút mộng huy hoàng
chợt nghe hư ảo đã tan cuộc chờ
 
đường về đã lặng cơn mưa
bao nhiêu hò hẹn đã vừa nhớ nhung
cho em tiếng guốc ngập ngừng
tình ta xuống ngự vô cùng mắt môi
 
tuổi nào lược ngắm gương soi
nắng mưa thì cũng đất trời trăm năm
ngày trông tháng đợi trầm ngâm
chút buồn đăm đắm hỏi thăm nẻo về
 
 
 
một chút mưa ngậm ngùi
 
từng lá ngọc muôn đời
hồn tôi đôi cánh mộng
xin là cơn mưa dài
ngự tình em vô vọng
 
em xa xăm sương khói
vây trọn một đời tôi
những ngã đường bỏ ngỏ
một chút tình phai phôi
 
mưa gói trọn linh hồn
tình chung thân một kiếp
đôi vai nặng ân tình
gánh đời nhau cách biệt
 
em, xa xăm muôn dặm
tôi, giữa mùa bao dung
mưa ngậm ngùi giai điệu
dâng ngày lên mịt mùng
 
                         

 
  Trở lại chuyên mục của : NP Phan