NP PHAN


không đề
 
ngọn cờ
bay lả bay la
đêm nằm trắng mộng
con cà con kê
em ơi
tàn cuộc thì về
bận lòng bến lú sông mê làm gì
 
chỉ là
một chút sân si
bước chân dò dẫm
tìm chi
cơ cầu
nhẩn nha tằm ăn lá dâu
để cho nhân thế
nỗi sầu thất kinh
 
hỡi ôi
nào bóng nào hình
cái tâm vô cảm
cái tình yêu ma
tội thì gần
nợ thì xa
múa may trong cõi ta bà
u minh


 
  Trở lại chuyên mục của : NP Phan