NP PHAN


Ngoảnh Lại
 
chợt ngoảnh lại, thời gian
đã nhuốm màu dâu bể
cho lòng ta như thể
quay quắt trời bão giông
 
trái tim nhạt máu hồng
những vòng đời hệ luỵ
trên con đường vạn lý
dẫn về một mùa ngâu
 
chợt ngoảnh lại, trên đầu
cả hai vầng nhật nguyệt
cả thu đông biền biệt
còn đắm mộng hoàng hoa
 
 

Một Nụ Hoa Vàng
 
đi về giữa chốn mênh mang
hỏi thăm một nụ hoa vàng rưng rưng
đã nghe sông suối ngập ngừng
áo phai rũ mộng dửng dưng dã quỳ
 
đã từng nép bóng vô vi
có thân tiền kiếp đợi gì trăm năm
trong ta lãng đãng nguyệt cầm
mai sau xin gửi lời câm lặng buồn
 
  Trở lại chuyên mục của : NP Phan