NAM KHA


Dưới Chân Hòn Miễu

Em xâu những hạt nắng vàng
Điểm hoa vách lá...miên man không chừng
Nắng reo..đôi má đỏ bừng
Đời quay...có kẻ về rừng hái mây
Rừng xanh xao xác nắng bay
Long lanh khắc nét đọa đày trêu ngươi
Lên non hái trái đã đời
Bước chân vô định mỉm cười nhục hình..
Không sao hai đứa chúng mình
Xuống khe nhặt lá dệt tình phù hoa

Trên Cầu Hiền Lương

Trên cầu ngắm bóng mây qua
Dừa xanh bát ngát níu tà dương bay
Tình ơi...còn chút tình này
Gió mơn má úa nắng quay đỏ hồng
Ầm ì..sóng vọng hư không
Nhạt nhòa chiếc bóng gió bồng bềnh ru
Lạc chiều...tiếng dế mùa thu
Mơ hồ lạc lõng hồ như cõi nào
Xa xa..biển thẳm xôn xao
Vọng về bến bãi rong rêu úa vàng
Lơ ngơ bóng lẻ...Dã tràng
Cùng ta bước lạc ngỡ ngàng Hiền Lương
Chiều rơi hai bóng mù sương....
  Trở lại chuyên mục của : Nam Kha