NAM KHA

Hoa Sứ..

Vô ưu hoa sứ đong đưa
Bóng em khắc nét cổng chùa chân dung
Hữu duyên tao ngộ trùng phùng
Lời kinh thủy sám..vô cùng em ơi


Mộng Chiều

Đời nghiêng...bóng ngã hồn xiêu
Về đây cùng dệt mộng chiều với ta
Chuông chiều đuổi gió xa xa
Tịnh yên lá cội đa già nghe kinh


Giọng Ngâm

Vút bay trầm bổng khói sương
Hồn hoa cất cánh rối vương hồn người 
Lâng lâng cánh nhạn lưng trời
Giọng em ngâm rót vào tôi nồng nàn


 
  Trở lại chuyên mục của : Nam Kha