NAM KHA

Xin Ngủ Yên

Em ơi lửa đã tắt
Đừng khơi dậy tro tàn
Lỡ bừng lên ngọn lửa
Cháy bỏng hồn tro than
Khuôn mặt người đã héo
Còn lại trái tim son
Thắp lên chi ngọn lửa
Sáng chỉ chút héo hon
Đã chìm trong gió bụi
Bình thản đếm trăng sao
Em ơi bừng ngọn lửa
Sợ hồn lạc chiêm bao
Kéo dài cơn mộng dữ
Không biết trôi về đâu
Lỡ hóa thân quỉ sứ
Cỏ khóc..đêm mưa sầu


Trách Móc

Đã không nhớ mình là ai nữa
Làm sao còn thể nhớ đến em
Em trách móc khi cụng đầu hai đứa
Khiến bóng chiều xa xót trắng đen 
Xin lỗi ta luôn mắc nợ
Vì suốt đời là kẻ thất trận oan khiên
Nếu có thể trống rỗng an nhiên
Đã trở về em từ mấy mươi năm trước
Ôm trọn vòng tay bóng hình lạc mất
Khuyết tròn vô nghĩa..mím môi yêu
Dù đường mòn khắc trán nét đăm chiêu
Và ta sẽ tập quên tập nhớ
Tập đứng tập đi tập thở
Cùng rong chơi đuổi bắt bóng đêm


 
  Trở lại chuyên mục của : Nam Kha