NGÃ DU TỬ


Chơi Giữa Thường Hằng
 
CHƯƠNG 3
Thơm Áo Đường Mây?
 
Em từ thơm áo đường mây
Chân vui theo nhịp thương vay phận mình
Lã ngày theo cuộc mưu sinh
Tưởng rằng hạnh phúc cùng vinh quang về
 
Giả hình giả tướng u mê
Cứ vui vọng niệm bên lề khói sương
Phố vui cùng khắp nẻo đường
Bàn chân khẽ chạm bụi vương nắng hồng
 
Ngày lên như có như không
Khi thì trong đục, khi thông phấn vàng
Lúc vui ham những giàu sang
Khi buồn tê tái riêng mang phận mình 
 
Muôn đời lớp lớp hóa sinh
Hết vui, tới khổ bất thình lình thôi
Thì ra trong sóng luân hồi
Nghìn năm mãi miết xa trôi mịt mù
 
U huyền treo nhánh âm u
Khổ vui từ đó thiên thu phận người
Bể dâu từng chuyện khóc cười 
Mùa đi chừng cũng xa vời vợi nhau
 
Đêm ngày nối tiếp qua mau
Tuổi xuân chừng đã sang cầu hoàng hôn
Trăm năm còn lại dỗi hờn 
Oán than trong cuộc cát cồn nợ duyên
 
CHƯƠNG 4
Triền Phược
 
Từ em lạc bến qua miền
Sầu gieo trên nhánh ưu phiền nỉ non
Ngày đi theo nhánh sông mòn
Phận người treo vách núi non muộn phiền
 
Biết rằng trong cuộc nhân duyên
Muôn đời tụ tán qua triền nhân gian
Theo nhau lớp lớp hàng hàng
Khổ vui cứ thế tràng giang liên hồi
 
Mai về bên nhánh tao nôi
Vui như trẻ nhỏ theo môi mắt và ...
Thân nào trụ giữa ngọc ngà
Thân nào ngồi khóc giữa ta bà nầy
 
Suốt đời vây giữa trả vay
Hình như huyễn mộng quanh đây tự tồn
Vui chi chỉ một nụ hôn
Buồn trăm năm đợt sóng cồn bể dâu
 
Người về cánh hạc chân mây
Bay qua đậu lại giữa ngày hốt nhiên
Vỡ ra trăm mối tình thiêng
Soi vào tâm, dội qua miền trầm thăng
 
Đi qua cát bụi lạm bàn
Sáng soi có ánh sáng vàng ngộ chưa
Là thân từ độ mấy mùa
Trải qua dâu bể sau xưa phận người
 
Thưa rằng truông dốc cuộc đời
Hằng hà sa số mỗi thời bước qua
Từ em trong cõi người ta
Khổ vui với nổi mù sa vô tình
 
Dụng tâm trước mỗi bình sinh
Thanh lương nở rộ sẽ bình minh tươi
Nào hay từ ấy nên lời
Giục mình trong thể mù khơi đọa đày
 
Pháp vô tướng nở trên tay
Ngàn năm tụ lại vơi đầy thế gian
Xanh thơm mở cánh địa đàng
Ai người còn tưởng bên trang sử hồng
 
Ta về nhặt gốc tánh không
Trồng trong tâm thức nở lòng từ bi
Suối thiêng tắm gội đương thì
Trổ hoa thơm ngát bước đi người về
 
Lần theo dấu tĩnh, cõi mê
Thế gian còn lắm lời thề riêng mang
Lệ thường trên nhánh ngỗn ngang 
Buồn vui hạt lệ đa đoan phận người
 
Chìm theo tiếng khóc cái cười
Oán than cùng với thế đời riêng chung
Lụy lâm muôn nhánh vô cùng
Treo thân trên đóa phù dung thường hằng
 
Chừng như mờ mịt ăn năn
Trăm năm mõi mệt phận căn nổi mình
Mù tăm trong biển vô minh
Xênh xang với mộng vô tình thái hư
 
Căn nguyên chỉ một chữ từ
Miệt mài chăm bón chân như hiển bày
Hạnh thơm bay ngược gió lay
Thế gian ai hưởng phước nầy là vui
 
Đầu sông treo nhánh ngậm ngùi 
Cuối sông còn biết nụ cười về đâu?
Nào hay dòng chảy nông sâu
Có ai hiểu nước qua cầu tử sinh
 
  Trở lại chuyên mục của : Ngã Du Tử