NGÃ DU TỬ

 
Đọc Lại Đoạn Trường Vô Thanh
 
        Ngó lên đỉnh ĐỘNG HOA VÀNG
        Thấy người nằm ngủ dưới tàng mây xanh
        Cỏ hoa ngan ngát xây thành
        Sướng. - Cười khan động đến vành trăng chao
                                                    NDT
                                   Kính tặng nhà thơ Phạm Thiên Thư
 
Lời hay đọc mấy tàn canh
Hai mươi bảy bức vô thanh hậu Kiều
Sắc tài mỗi mỗi dòng thêu
Bỗng trầm cung bậc đăm chiêu mắt ngời
 
Tiếng reo ngút mặt ngang đời
Hai trăm... sau, Nguyễn Du ơi tuyệt hồng
Phận Kiều chiếu diệu thinh không
Phạm Thiên Thư chấp bút lồng cánh mây
 
Trăng leo lên mấy tàng cây
Sáng bừng trang sách trải đầy hoa sân
Hương thơm chữ nghĩa vô ngần
Phả và nhật nguyệt tầng tầng bay xa
 
Nhớ người sổ " gói tên hoa"
Giọt lệ xưa chuyển hóa là ngọc châu
Trăm năm nước chảy qua cầu
cung tay nhận đón cung tàu " vô thanh"
 
Gấp trang sách hậu tân thanh
Ngày lên mây trắng trời xanh dịu vời 
 
  Trở lại chuyên mục của : Ngã Du Tử