NGÃ DU TỬ
 
 
Giao Mùa
 
Tinh mơ giữa một rừng cây
Tiếng chim rớt xuống cho ngày lên mau
Trời quê ngút mắt xanh màu 
Có hay chìm nổi nát nhàu áo ai
Đi về nghe những tàn phai
Dội vào môi mắt tượng đài hóa thân
Trăm năm mỏi bước phong trần
Sao không là những điệu đàn tặng nhau
Thắp lên tim ngọc nguyện cầu
Dâng đời hơn lắm lời rao nhọc nhằn
Bỏ quên sao nếp nhân văn
Theo dòng duy lý mãi chăng hỡi người
Hạt lương tâm gieo xuống đời
Mơ sau xanh tốt giữa thời áo cơm
Có người giày cỏ nón rơm
An nhiên đi dạo trong vườn thế gian
Quãy văn thơ với cung đàn
Cùng trời cuối đất hợp tan thế tình
Lần theo lớp lớp hóa sinh
Ngã nhân cúi xuống tâm bình yên thôi
Khoan dung nhặt ở cõi người
Những điều trông thấy chép lời thơ kinh
Gẫm hay muôn sự tại mình
Bằng lòng với ngọt đắng tình đời trao
Ngoài kia đời mãi xôn xao
Được thua lên xuống ồn ào chợ trưa
Vui chi ngọn gió giao mùa 
Nỡ đem nhân nghĩa dối lừa lương tâm
Cây xanh tít tắp đại ngàn
Vẫn rung theo gió reo vang nhạc ngày
Trăng trời mây nước vui say
Tương tư em rụng bàn tay trắng ngần


 
  Trở lại chuyên mục của : Ngã Du Tử