NGÔ ĐỒNG
 

Tóc Hoa

Hoa cau rụng trắng sân sau 
Vườn em mãnh trước hương ngâu tỏa thầm 
Giếng anh ngọt lịm những lần 
Rắc làn bồ kết thơm trầm tóc hoa .

Chông Chênh

Chòng chành chiếc nón không quai 
Mãnh pha lê vỡ gắn hoài được đâu 
Mối xưa se vụng duyên đầu 
Cầu tre lắc lẻo theo mầu áo em .

Dấu Ngã

Tóc nào hương ngã vai tôi 
Môi nào son thắm ngã nơi môi cười 
Vai nào ngã tựa ngực người 
Để tôi ngã trượt ... vào đời của em .


Lỡ Mùa

Bàng xưa lá đã úa vàng 
Tàng trơ sơ xác gió ngàn về xuôi 
Người theo con sóng biển trời 
Còn ta ngồi đếm lá rơi ... lỡ mùa . 

Xa Gần

Trăm năm chưa hết cuộc chơi 
Trần gian lắm nẻo rối bời tha nhân 
Người còn lẩn khuất xa gần … 
Tà huy mới đó bạc dần lòng tay …. 

Thầm Vui

Mưa vừa chớm hạt thơm tay 
Tôi nghe buồn cũ đã bay đâu rồi 
Bờ môi lại nở nụ cười 
Tôi _ Em đứng dưới hiên người thầm vui

Thuở

Yêu em thuở tóc chưa bồng 
Thuở chưa biết nhớ biết trồng cây si
Môi anh cũng chửa biết gì 
Cả hai cùng trắng những gì nguyên sơ.

Tại

Tại em chưa trả tóc về 
Tại em chưa trả đường quê học trò 
Để ngày rơi xuống buồn so 
Xô tôi nghiêng cả vào âu lo tình .

  Trở lại chuyên mục của : Ngô Đồng