NGÔ NGUYÊN NGHIỄM
 
 

Cuối Năm Uống Rượu Một Mình
 

Chiều cuối năm gió thổi bật hồn ngươi
Tên lãng tử phiêu bồng thế kỷ
Cốc rượu đắng đổ đầy râu bạc
Hay là trăng soi xuống lệch đường trăng
Chiều cuối năm khí hậu mênh mang
Chau cổ tháp hồn xanh đá chảy

 

Hình như tiếng thảo trùng động đậy
Từng vi âm rơi rụng xuống hoàng hôn
Từng hơi thở bay ngập không gian
Nhả từng giọt hiển hoa bí tử
(Quanh thế gian, quỷ thần ngồi tư lự
Cháy lập lòe bát lửa đầy vơi)

 

Chiều cuối năm trổi dậy hình hài
Mưa lác đác bên ngoài trời đất
Quê ai, mà đỏ bè thủy lục
Đèn mù u vò võ ven sông

 

Lang bạt chưa đầy kín cánh buồm
Sao gió nở thổi tan hồn phách
Triệu năm sau, nếu có lần hóa thạch
Đời tử sinh còn gắn bó nơi nầy

 

Một mình uống rượu với ai đây
Tên lãng tử phiêu bồng thế kỷ
(Độc ẩm cho cháy càn khôn vậy
Rượu chừa chi nát dạ quỷ thần)
Chiều cuối năm núi vỡ quanh hồn.


  Trở lại chuyên mục của : Ngô Nguyên Nghiễm