NGÔ NGUYÊN NGHIỄM

 

Độc Thoại Với Cô Chủ Quán Bên Sơn Lộ

Tặng nữ sĩ Nguyễn Thị Phiên và Trần Biên Thùy

 

Xá gì cá nước chim trời

Ghé vào quán nhỏ tạm ngồi chờ tin

Đường xa sơn lộ gập ghềnh

Mươi năm, lữ khách lộ hình lãng du

 

Quê ai mờ tỏ bụi mù

Bóng xe thổ mộ kéo hư vô về

Dặm trường lạc lối sơn khê

Nửa nghe có tiếng chim gì vừa kêu…

 

Nửa ôm gió núi quạnh hiu

Ngày đi gói chút khói chiều hành trang                               

Trưa nay lạc bước quan san

Ngựa già ngơ ngác giữa hàng tre xanh!

 

Lạnh tanh quán nhỏ chợ làng

Đâu đây dạ cổ hoài lang vọng về…

Vắng người, cô chủ không chê

Bàn xiêu, vách lá cũng quê núi nghèo

 

Rót đi, đầy chén rượu đào

Nửa khoai nửa gạo đời hiu hắt buồn

Khách về ngựa lạc yên cương

Khói chiều ngày cũ chỉ còn khói mây

 

Hành trang cũng lúc vơi đầy

Xá gì cá nước chim trời trùng sinh

Một mai góc núi quê hương

Khúc ca thương nữ vô tình thiên thu

 

Quán nghèo biên thổ mịt mù

Rượu chưa đủ ấm cương nhu đất trời

Bao năm mây nổi, sương rơi

Ngày về quán nhỏ khói đầy quê xa

 

Bên kia sơn lộ quanh co

Đầm đìa chim lạc ngựa hồ chờ ai…

 

 NGÔ NGUYÊN NGHIỄM

Thư trang Quanh Hạnh.

(Nhuận sắc, ngày rằm tháng 6. 2019

Chiêu niệm và hồi tưởng Quán Biên Thùy)

  Trở lại chuyên mục của : Ngô Nguyên Nghiễm