NGÔ NGUYÊN NGHIỄM

 
QUÁN NIỆM THÁNH TƯỢNG DI LẶC BỒ TÁT
TRÊN ĐỈNH THIÊN CẤM SƠN
 
Thiên Cấm Sơn, Thiên Cấm Sơn
Hoa sen vụt nở giữa không trung
Đường sơn lâm leo lách với mây ngàn
Mây ngũ sắc giăng ngang trời sinh diệt
Thảo quả, trùng linh vô số kiếp
Núi ngàn xưa ẩn hiện Pháp thân.
 
Thiền tử, chống gậy giữa mây ngàn
Núi trăm trượng, tiếng chim vang hốc đá
Đường lên cõi hóa thân vạn ngã
Niệm Kinh Tâm, ngũ uẩn giai không
Qua đi, qua đi... cõi mây hồng
Thấp thoáng bước qua bờ sinh tử...
 
Giữa lưng núi, cố tìm Phật tích
Triệu quang niên lạc lõng sắc không
Núi bao giờ biết được hành trình?
Thiền tử, động lòng muôn kiếp trước
Quán tại tâm, năm sắc thân bái Phật
Trong sát na, nghiệp quả vẫn chưa tròn!
 
Suốt đời người, trăm nẻo lạc lầm
Đã thắm thoát trăm thời trăng khuyết
Đã sinh diệt luân hồi nhựt nguyệt
Cõi phù đề quang quả như vòng thoi
Cõi ta bà Phật thuyết, Phật vị lai
Phật tại thế giáo truyền Giác Ngộ Pháp...
 
Thiên Cấm Sơn, rực sáng Nụ Cười Vui Bồ Tát
Ngàn hoa sen vụt nở giữa không trung
Cõi Nhân Thiên lồng lộng Tâm Bao Dung
Long Hoa, vườn Hoa Lâm, Di Lặc Phật
Maitreya. Tứ Vô Lượng Tâm, Hạnh Phúc
Nam Mô Tam Thế Phật hiện lai.
 
NGÔ NGUYÊN NGHIỄM
Thư trang Quang Hạnh
Khuya 12.11.2022
 
  Trở lại chuyên mục của : Ngô Nguyên Nghiễm