NGUYỄN NGỌC DANH
 

Lời Ru Ngàn Đời


Mẹ ru em ngủ bên cầu
Để mẹ đi giặt nỗi sầu trên sông

Mẹ ru em giữa cánh đồng
Để mẹ gặt hái vun trồng cho em

Mẹ ru em giữa màn đêm
Để mẹ đi thắp ngọn đèn tâm hư

Mẹ ru em lời thánh thư
Để mẹ đóng dấu nhân từ trên tay

Ru em trọn cuộc hoa này
Mẹ ngồi hong cánh tay gầy chưa an

Ru em tình đã tuôn tràn
Mẹ về gánh gạo tế Đàn Nam GiaoVỗ Trống Mà Ca

Chiều buồn vỗ trống mà ca
Em hay cánh bướm theo tà huy nghiêng

Tay Em mở cuốn sách thiền
Trao ta hai chữ muộn phiền mà ngâm

Em lên suối vắng non thần
Cỏ cây ngơ ngẩn bên rừng Thu sang

Bóng Em khuất động mây ngàn
Ta ngồi vỗ trống hò khoan giữa trời


 

  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Ngọc Danh