NGUYỄN NGỌC DANHNỗi Lòng Tha Hương
 
Ngồi đây những buổi chiều không
Vọng từ bản thượng tiếng cồng - tiếng chiêng
Nhớ sơn nữ trời Lang Biang
Trên vai giù nặng nỗi niềm Trường Sơn
 
                 Xuyên đồi ghé xứ Trầm Hương           (*)
Chẳng còn dấu vết nẻo đường Nam quân
Bên  tháp cổ đứng ngàn năm
Nghe lời than thở hồn dân Chiêm Thành
 
                Qua Rừng Thông- đất xứ Thanh           (**)
Còn đây cổ tích tường thành Tây Đô
Hận giặc Minh - Thương nhà Hồ
Hôn tường rêu gạch máu khô còn hờn
 
Về Thăng Long vẫn ngàn đời
Tháp Rùa còn đó nhớ lời di ngôn.
Hồn Văn Miếu nét vuông tròn
Trên bia tiến sĩ đó hồn Phương Nam
 
Tây Bắc ơi ! gió mây ngàn
Như lòng thương nhớ của nàng Vọng Phu
Tình yêu đó gởi kinh thư
Trong tàng kinh cát ngàn thu vẫn còn
 
Ng Danh
 
  (*)-  Vùng đất Khánh Hoà Nha Trang. Nhà thơ Quách Tấn có ra tác phầm Xứ Trần Hương cho vùng đất Khánh Hoà.  Từ đó Khánh Hoà- Nha Trang được mang mỹ danh Xứ Trầm Hương
 
 (**) Thị trấn Rừng Thông phiá Động huyện Đông Sơn Thanh Hoá.  Đông Sơn nơi tìm thấy trống đồng cổ của Viêt nam. Được gọi là trống đồng Đông Sơn.
         Sau khi cướp ngôi nhà Trần. Dưới sức ép của Quân Minh . Hồ Qúy Ly dời đô vào Thanh  Hóa . Năm 1397  HQL Xây thành  làm kinh đô.  Nên Tây Đô còn gọi là thành Nhà Hồ. Một trong những di sản văn hoá của VN

  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Ngọc Danh